Her er noen av FHI's anbefalinger for buss:

 • Opptil 50 prosent av passasjerkapasitet bør benyttes for å ivareta avstand.
 • Passasjerer bør sitte spredt, for eksempel på annethvert sete.
 • Husstandsmedlemmer kan sitte sammen.
 • Det anbefales bruk av kontaktløs billett og betaling.
 • Det bør også sikres gode rutiner for å opprettholde avstand mellom passasjerer i venterom, i kø og under av- og påstigning. Merking av gulvareal kan benyttes for å legge til rette for avstand og gode rutiner. Der det kan oppstå trengsel, kan virksomhetene vurdere andre forsterkede tiltak, for eksempel vakter.
 • Unngå matservering eller å dele ut porsjonert mat og drikke på forhånd.
 • Kø ved toaletter bør unngås


Rutiner for renhold: 

 • God rengjøring av transportmidler og av andre områder der de reisende oppholder seg, tilknyttet virksomheten.
 • Felles kontaktpunkter rengjøres hyppig, Vanlige rengjøringsmetoder og -midler kan benyttes.


Rutiner for hånd- og hostehygiene:

 • Tilrettelegging for at passasjerene kan utføre god hånd- og hostehygiene. 
 • Tilgjengelig tørkepapir, avfallspunkter og hånddesinfeksjon på utsatte punkter.


Grunnleggende smittevernstiltak:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak, som å holde minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.


Formålet med disse rådene er å forhindre og begrense smittespredning av covid-19. Vi minner om at alle har et individuelt ansvar for å bidra til et godt smittevern.


Mer om FHI's smittevern i kollektivtransporten, klikk her!

Råd til passasjerer

 • Ikke reis hvis du er syk: Hvis du er syk eller mistenker at du er syk bør du ikke reise med offentlig kommunikasjon.
 • God hostehygiene: Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i et engangslommetørkle eller i albuekroken.
 • God håndhygiene: Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vær ekstra oppmerksom på dette når du har vært i direkte kontakt med felles berøringspunkter, slik som håndtak, signalknapper, armlener mv. Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig.
 • Hold avstand: Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer. Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer på offentlige transportmidler. 
 • Vis hensyn til andre reisende: Sørg for å vise hensyn til medpassasjerer og andre reisende, spesielt eldre personer.

Adr: Leirvegen 20, 2150 Årnes

Org.nr: 914752825

Copyright © All Rights Reserved